En tagrenovering der forbedrer isolationen er gavnligt for miljøet

En tagrenovering gavner både pengepung og miljøet. Øger du din isoleringsgrad med faktor tre, hvilket er typisk for et moderne tag i forhold til et lidt ældre, kan du hurtigt spare halvdelen af hele din varmeudgift. Det er noget, der er godt for miljøet og for din pengepung. Regner du ud, hvad du sparer i løbet at tagets levetid, kan det sagtens komme op og dække for hele udgiften for tagrenoveringen over tagets levetid. Samtidigt kommer værdistigningen i dit hus, så alt i alt er det mere en indkomst end en udgift at få foretaget en tagrenovering. Dertil kommer, at miljøet vil takke dig for at belaste det langt mindre.

Vi kan alle have en stor indflydelse på miljøet, hvis vi tænker os om og agerer derefter. En tagrenovering, der forbedrer isolationen på dit hus gevaldigt, er noget at det mest effektive man kan gøre, når man vil spare på varmen og derved udgifterne.

Kombinerer man sin tagrenovering med en installation af solenergi-elementer, kan effektiviteten af dit hus mangedobles, og resultatet vil kunne måles både på bundlinjen og over længere sigt i miljøet omkring dig. Levering af varme til huse er et af de større emner med hensyn til belastning af miljøet. Der udvikles meget på området. Nye metoder med indelukkede systemer til gulvvarme har også vist sig at være utroligt effektive, når det kommer til at skære ned på varmeudgifterne. Koblet med en ordentlig isolation af taget, kommer man hurtigt ned på en brøkdel af, hvad det førhen kostede at holde varme på huset i vinterhalvåret.