Med et kursus i konstruktiv feedback eller et arbejdsglæde foredrag ryger trivslen i top

Få gladere medarbejdere med et arbejdsglæde foredrag eller et kursus i konstruktiv kritik

Arbejdsmiljøet på en arbejdsplads er utrolig vigtigt for, hvor godt medarbejderne trives. Hvis medarbejderne føler, at arbejdet er meningsløst eller ’pseudo-arbejde’, eller de er bange for at få kritik fra deres overordnede eller kollegaer, fordi kritikken ofte føles ukonstruktiv eller uretfærdig, daler trivselsniveauet hurtigt. Og som enhver chef ved, er medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde alfa […]