Få gladere medarbejdere med et arbejdsglæde foredrag eller et kursus i konstruktiv kritik

Med et kursus i konstruktiv feedback eller et arbejdsglæde foredrag ryger trivslen i top

Arbejdsmiljøet på en arbejdsplads er utrolig vigtigt for, hvor godt medarbejderne trives. Hvis medarbejderne føler, at arbejdet er meningsløst eller ’pseudo-arbejde’, eller de er bange for at få kritik fra deres overordnede eller kollegaer, fordi kritikken ofte føles ukonstruktiv eller uretfærdig, daler trivselsniveauet hurtigt. Og som enhver chef ved, er medarbejdernes arbejdsglæde og trivsel alfa og omega for, om en virksomhed klarer sig godt. Der er dog gudskelov gode råd at hente, hvis man som virksomhed har problemer med en dårlig feedback-kultur eller manglende arbejdsglæde på arbejdspladsen; en af disse løsninger er at bestille et kursus i konstruktiv feedback eller et arbejdsglæde foredrag til hele medarbejderstaben.

Et kursus i konstruktiv feedback bidrager til medarbejdernes udvikling

Med et kursus i konstruktiv feedback får medarbejderne mulighed for at vende en negativ – eller måske endda ikkeeksisterende – feedback-kultur til en positiv og udviklingsskabende kultur. Feedback og kritik skal nemlig ikke være noget, som medarbejderne frygter for, men derimod noget, som de ønsker at få og give, så de i fællesskab kan bidrage til hinandens udvikling.

SUPPLEMENT A/S er en af Danmarks førende kursus- og konsulentvirksomheder, og med deres kursus i konstruktiv feedback vil du og dine medarbejdere få redskaberne til at give og modtage feedback på en måde, som forbedrer det interne samarbejde og styrker medarbejdernes faglige og personlige udvikling. SUPPLEMENT A/S ved, at man ikke kan have en feedback-kultur uden uoverensstemmelser – det er simpelthen uundgåeligt, at der opstår større eller mindre konflikter, når forskellige perspektiver støder sammen. Netop derfor er det så vigtigt, at man forstår den adfærd, der ligger til grund for konflikterne. Og samtidig ved, hvordan man skal løse dem.

Et kursus i konstruktiv feedback fra SUPPLEMENT A/S vil hjælpe medarbejderne til bedre at forstå de interne relationer i virksomheden såvel som de typiske reaktioner og roller, der optræder i en feedback-situation. Derudover får medarbejderne indsigt i den nyeste hjerneforskning på området, så de bedre forstår deres egne intentioner og reaktioner.

Et arbejdsglæde foredrag hjælper medarbejderne med at fokusere på deres motivation

Hvis det derimod er motivationen, der halter, bør man arrangere et arbejdsglæde foredrag. Alle kan have en dårlig dag på arbejde, men hvis en eller flere medarbejdere helt mister glæden ved og motivationen for at gå på arbejde, kan det ses på virksomhedens bundlinje og resultater – og i værste fald koste medarbejdere og ledere.

Et foredrag om arbejdsglæde fra SUPPLEMENT A/S gør medarbejderne i stand til at forholde sig aktivt til, hvad de gerne vil have ud af at gå på arbejde, og hvordan de opnår dette. Dette gøres blandt andet ved at hjælpe medarbejderne med at få øjnene op for deres eget bidrag til arbejdsglæden og samtidig sætte fokus på, at man kun skaber forandring gennem samarbejde og læring.