Sælgeransvarsforsikring pris

Hvad koster en sælgeransvarsforsikring?

Du har måske hørt om både en husforsikring, en indboforsikring og en ejerskifteforsikring. Det er alle forsikringer, som giver en sikkerhed for enten ejer eller køber af en bolig. Det naturlige spørgsmål i den sammenhæng kunne så være, om der ikke findes nogle forsikringer, som danner sikkerhedsgrundlag for sælger? Dét spørgsmål har nogle forsikringsselskaber, heriblandt Dansk Boligforsikring, hvert fald spurgt om og i den forbindelse udarbejdet en såkaldt sælgeransvarsforsikring.

Hvad indebærer en sælgeransvarsforsikring?

En sælgeransvarsforsikring er en sikkerhed for dig, der står og skal sælge din bolig. Du overvejer måske, hvorfor det overhovedet er nødvendigt, for er du ikke frataget for ansvar, når nøglerne er overdraget til køber? Ja og nej.

Hvis du i udgangspunktet skal være fritaget for omkostninger forbundet med boligen, skal du som sælger først og fremmest få udarbejdet en tilstandsrapport. En tilstandsrapport er et dokument, hvori husets faktiske tilstand beskrives ud fra en række faktorer og er vigtig, da det kan være medbestemmende for, om en bolig bliver solgt. Det er ikke obligatorisk, at sælger får udarbejdet en rapport, men langt de fleste gør det. Udover rapporten skal du indhente tilbud på en ejerskifteforsikring til køber og tilbyde at betale halvdelen af præmien – og så skulle man jo umiddelbart tro, at der ikke var mere at hæfte for. Men der er stadig en række af faktorer, du kan blive stillet til ansvar for. Det gælder eksempelvis ulovlige bygningsindretninger samt ulovlige stik- og kloakledninger udenfor bygningen. Som sælger kan du blive stillet til ansvar i op til 10 efter boligsalget.

Pris på sælgeransvarsforsikring

Du har måske stillet dig selv spørgsmålet: Hvad koster en sælgeransvarsforsikring? Det er en naturlig overvejelse at gøre sig, hvis man overveje at investere i den. Ligesom alle andre forsikringer, er prisen på en sælgeransvarsforsikring meget afhængig af de individuelle forhold, der omkredser den specifikke kunde. Hvis du vil have en pris på sælgeransvarsforsikring er det en god idé at indhente nogle forskellige tilbud. Det er ikke altid den dyreste forsikring, der er den bedste. Men en god pris på sælgeransvarsforsikring er selvfølgelig stadig vigtigt.

Er du interesseret i at høre mere om, hvad en sælgeransvarsforsikring koster, kan du læse mere på eksempelvis Dansk Boligforsikrings hjemmeside.