Forsikringens historie

Forsikringens historiske ophav land til land

Forsikring er på sin vis en gammel disciplin. Den har eksisteret helt tilbage til de første menneskelige samfund, hvor praksissen blev benyttet på samme måde som i dag. Helt tilbage til det Babylonske rige 4000 f.v.t. kan skibsforsikringer spores. Derudover var det en del af romersk og græsk lovgivning. Ofte omhandlede det maritime fartøjer, da disse var ekstrem værdifulde. Men forsikringsvidenskaben udviklede sig til at omhandle stort set alle værdigenstande.

Forsikring i England startede med et brag

I England var der også maritime forsikringer, men det var især brandforsikringerne, der satte gang i forsikringens udvikling og udbredelse. Den store brand i London i 1666 gødede jorden for en række forsikringsselskaber, og i 1711 blev flere af dem oprettet. Mange af dem var snydefirmaer i starten, der udnyttede folks usikkerhed. Det handlede i bund og grund om at blive rig i en fart. Ikke desto mindre blev to succesfulde engelske firmaer oprettet i den periode: The London Assurance Corporation og The Royal Exchange Assurance Corporation. Grundlæggelsen af disse to forsikringsselskaber blev begyndelsen på moderne ejendomsforsikring.

Edward Lloyd spillede en stor rolle i etableringen af alle slags forsikringer i England. Han oprettede Lloyd’s of London, der for en tid blev det internationale forsikringsmarked på egen hånd. Alle former for forsikringer gik igennem virksomheden, der etablerede et link mellem forsikringstagere og forsikringsgivere. Og med England store marine aktiviteter, blev han en del af den maritime forsikringsstyrke, der sikrede havfartøjer.

Dansk forsikring til danske husstande

Den danske forsikringshistorie minder på sin vis om den engelske. Her var det også store ildebrænde i inde København, der bidrog til forsikringsselskabernes vækst. Men i Danmark emergerede der også en anden form for forsikring, nemlig ejerskifteforsikringen. Ejerskifteforsikringen er en meget special forsikring, man sjældent ser andre steder i verden. Det er en forsikringspolice, hvor køber og sælger af bolig deler forsikringspræmien, og derefter er køber forsikret mod skjulte skader og ulovlige installationer. Dansk Boligforsikring er det største danske forsikringsselskab inden for denne type forsikringer.

USA sætter sig på forsikringsmarkedet verden over

Benjamin Franklin organiserede det første Amerikanske forsikringsselskab i 1752. Herefter blev det første livsforsikringsselskab oprettet i 1759 af det presbyterianske samfund. Inden årstallet rundede 1820, var der 17 forsikringsselskaber, der forsikrede kvæg og landbrug i staten New York alene. Men som i England var der også snydeforsikringsselskaber i USA. Flere af dem var også dårligt organiseret, så når forsikringstagere benyttede deres forsikring, gik selskabet konkurs. Det skete blandt andet under den store brand i Chicago i 1871. Der var heller ikke nogen lovgivning, der kunne sætte forsikringsbranchen i system på daværende tidspunkt. Men efter borgerkrigen ændrede man praksis på området, og flere prominente skikkelser satte sig for at rydde op i systemet.

Efter 1910 – da flere forsikringsselskaber var gået under, fordi de ikke kunne leve op til nye standarder – var der flere sunde forsikringsselskaber, der var i vækst. Den årlige vækstrate mellem 1910 – 1990 var på ca. 8,4 procent, hvilket var ekstremt højt. Som med mange andre brancher i USA tog forsikringsselskaberne også deres aktiviteter udenlands og i 1987 tegnede Amerikanske forsikringsselskaber sig for 37 % af alle Premium forsikringer verden over.

Fra 1 til 230 forsikringsselskaber i Rusland

Forsikring blev nationaliseret i 1917 efter revolutionen. I Sovjet var det ét selskab, der tilbød forsikringer: Gosstrakh. Hvis man som russer skulle have russisk forsikring i udlandet, kunne man bruge samarbejdsselskabet Ingosstrakh. Ingosstrakh er stadig et aktivt selskab, og det forsikringer ejendomme i udlandet eget af russiske statsborgere. Dog ophørte monopolet på forsikring efter bevægelsen mod et friere marked i 1980’erne, og i dag er der ca. 230 privatejede forsikringsselskaber.

Japansk vækst efter 2. verdenskrig

Det er hovedsageligt private enterpriser i Japan, der sørger for forsikringer, selvom der findes statslige forsikringer af kvæg, fiskeri og biler. De private aktører arbejder forskellige lovparagraffer, der begrænser deres virke på flere områder. Den japanske lov kræver, at rater og priser er fornuftige for begge parter og ikke diskriminerer på nogen måde.

Japans hidsige vækst efter 2. verdenskrig skabte en stor branche for forsikringsselskaber i det østlige land. Imod slutningen af det 20. århundrede var Japan rangeret som det førende land inden for livsforsikring. Det stod for mere end 25 % af Premium forsikringer verden over, og var lig efter USA.

I dagens Danmark er der mange forsikringer at vælge imellem! Og afhængig af hvilken branche, man kigger på, er det forskelligt, hvem der er størst. Inden for eksempelvis ejerskifteforsikringer er Dansk Boligforsikring førende udbyder.