sidemandsoplæring

Effektiv sidemandsoplæring er alfa og omega på arbejdspladsen

Sidemandsoplæring og videndeling er en integreret del af arbejdsprocessen omkring indkøring af nye medarbejdere såvel som udvikling internt på mange rigtig mange arbejdspladser. Men ofte ender sidemandsoplæring desværre med at være utroligt ineffektivt og i visse tilfælde decideret tidsspilde. Dette er ofte en konsekvens af, at den medarbejder, der er superbruger eller blot har fået pålagt ansvaret for sidemandsoplæring, faktisk ikke besidder de nødvendige pædagogiske kompetencer.

Sidemandsoplæring kræver mere end blot kernefaglighed

For at være effektivt kræver sidemandsoplæring, at den, der underviser, ikke kun har et indgående kendskab til sit fagområde, men også formår at kommunikere om det på en måde, så kollegerne forstår det. Sidemandsoplæring og videndeling handler i bund og grund om at vide, hvordan man bedst kommunikerer viden til andre. For at blive dygtig til sidemandsoplæring bliver man derfor nødt til at være bevidst om sin egen kommunikationsstil, samt være åben over for at finde ud af, hvordan andre mennesker lærer bedst.

Nogle mennesker er meget auditive og lærer bedst af at få ting fortalt. Andre er visuelle og skal se tingene på skrift. Andre igen har behov for at blive aktiveret fysisk for at tilegne sig viden. Når man som oplærende part er blevet bevidst om disse ting, kan man rette sin kommunikationsstil til og tilrettelægge sidemandsoplæring målrettet kollegaernes specifikke læringsbehov.

Kursus i sidemandsoplæring kan være vejen frem

Hvis du er leder eller virksomhedsejer og oplever, at dine medarbejdere kæmper med at levere effektiv sidemandsoplæring, så kan du overveje at sende udvalgte nøglemedarbejdere på et kursus i sidemandsoplæring. På et sådant kursus lærer de en række teknikker, der gør, at de fremadrettet kan videndele på en pædagogisk, tidsbesparende og smart måde. Blandt andet lærer de at kortlægge kollegaers læringsbehov, samt hvordan de bedst håndterer meget spørgende eller kritiske kollegaer.