Lyddæmpning + støjdæmpning

Lyddæmpning og støjdæmpning kan afhjælpe stress

Lyddæmpning + støjdæmpningHvis du bor i København eller i en anden stor by, hvor der er meget larm, trafik og mennesker, så kender du med garanti også til begreberne støj, larm og stress. Måske har du boet der længe, eller måske er du vokset op i en storby, hvilket har gjort at du har vænnet dig så meget til det høje niveau af støj, at du slet ikke tænker over det længere. Uanset om du er storbyboer med stort S eller lige er kommet ind med 4-toget på Københavns Hovedbanegård, så er det meget vigtigt at vide, hvordan støj, lyd og larm kan påvirke dig, så du kan tage stilling til, om du bør investere i lyddæmpning, støjdæmpning eller måske endda begge dele.

Det, der er vigtigt at vide omkring støj, lyde og larm er, at det rent faktisk kan gå ind og påvirke dit helbred og din psyke, da det kan skabe et meget højt niveau af stress, hvis det bliver ved over lang tid. For mange moderne storby mennesker er det blevet en nødvendighed, at investere i lyddæmpning, støjdæmpning eller begge dele, for at de kan få en normal hverdag til at fungere i storbyen uden at blive stressede.

Lyddæmpning og støjdæmpning giver bedre helbred

Om det så handler om støj på arbejdspladsen, i dit hjem eller helt andre steder, så skal det tages dybt seriøst, da det ellers kan resultere i seriøse helbredsproblemer for dig. Det er vigtigt at få taget den værste støj med enten lyddæmpning eller støjdæmpning, da det ellers kan ende med, at du får både kroniske og fysiske skader at mærke. Støj på arbejdspladsen – også den, du ikke tænker over (for eksempel den fra den nærliggende benzintank eller den heftige trafik ude fra vejen) – kan i høj grad skabe et meget belastende og psykisk hårdt arbejdsmiljø, der med tiden vil kunne skade både dit og dine kollegaers gode helbred. Det er vigtigt at huske på, at et psykisk helbred er præcis lige så vigtigt som et fysisk helbred.

Videncenter for Arbejdsmiljøs anbefaler både lyddæmpning og støjdæmpning

Ifølge Videncenter for Arbejdsmiljø, som er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, hvilket også går under navnet NFA(en forskningsinstitution under Beskæftigelsesministeriet), så kan enhver form for uønsket lyd, støj eller larm være med til at skabe et seriøst problem for arbejdsmiljøet. Ifølge Videncenter for Arbejdsmiljø er det uanset om støjen så stammer fra for eksempel et trykluftværkstøj eller om den stammer fra travle kollegaer i storrums kontorer, der eksempelvist snakker i telefon eller holder møde ved siden af. Ifølge Videncenter for Arbejdsmiljø er det utroligt vigtigt, både på arbejdspladsen og der hjemme, at sørge for en god lyddæmpning eller støjdæmpningsløsning – netop for at for at undgå skader som for eksempel stress og hovedpine.

Tre typer støj, der kan give stress og hovedpine

Ifølge Videncenter for Arbejdsmiljø kan man dele støj op i tre forskellige kategorier – alle tyre kategorier af støj kan afhjælpes betydeligt med enten lyddæmpning eller støjdæmpning. Desuden kan alle tre kategorier være skadelige for din mentale sundhed, hvilket er afgørende for dit velbefindende i det hele taget.

Tre typer støj på arbejdspladsen (som kan afhjælpes med lyddæmpning og støjdæmpning):

  1. Meget høj støj. Ifølge Videncenter for Arbejdsmiljø er meget høj støj den type støj, der har et mere eller mindre konstant højt støjniveau. Denne type meget høje støj kan eksempelvist komme fra larmende maskiner i en fabrikshal eller i et stort værksted. Med denne type støj er det meget nødvendigt, at sørge for at have kraftige lyddæmpnings eller støjdæmpningselementer for overhovedet at kunne afhjælpe det.
  2. Forstyrrende støj. Ifølge Videncenter for Arbejdsmiljø er forstyrrende støj ikke i sig selv direkte sundhedsskadelig, men går i stedet under den kategori, der bidrager til et uhensigtsmæssigt og potentielt stressende arbejdsmiljø. Det vil her kunne hjælpe på arbejdsmiljøet, hvis man får inkorporeret et par lyddæmpnings eller støjdæmpningselementer – for eksempel lyddæmpnings og akustiske plader i loftet.
  3. Impulsstøj. Ifølge Videncenter for Arbejdsmiljø kan impulsstøj være alt fra et højt dyt fra en bil, et smækkende dør eller andre pludselige og meget kraftige lyde. Impulsstøj kan i lige så høj grad som både meget høj støj og forstyrrende støj give fysiske og sundhedsmæssige skader. Det er naturligvis svært helt at undgå impulsstøj med lyddæmpning eller støjdæmpning, da støjen er svær at forudsige, men det kan være en god ide, at få en lyddæmpning og støjdæmpningsekspert ud til at fortælle, hvad der kan gøres ved støjen.

Hvis din arbejdsplads for eksempel ligger i nærheden af en skydebane, vil det dog være en ide, at isolere arbejdspladsen med lyddæmpning eller støjdæmpningselementer.

Så mange høreskader kunne være undgået med lyddæmpning eller støjdæmpning

Tal fra Videncenter for Arbejdsmiljø viser, at der hvert år anmeldes der over 1.800 arbejdsrelaterede høreskader i Danmark. Det er rigtig mange høreskader, især når man tænker på, at de måske kunne have været undgået med lyddæmpning eller støjdæmpning. Denne type høreskader er så alvorlige, at de kan have stor betydning for dine fremadrettede muligheder for at arbejde, da de kan svække eller helt fratage dine høresanser. Høreskader af en vis grad kan heller ikke genoprettes – og er hele eller dele af din hørelsen først forsvundet, er du nødsaget til at leve med høreskaden resten af dit liv.

Husk nu på, hvor vigtig lyddæmpning og støjdæmpning kan være for dit helbred.