Holmegaardshuset

Holmegaardshuset – socialpædagogisk opholdssted i Fensmark

Posted on Posted inTerapi

Holmegaardshuset er et socialpædagogisk opholdssted for børn, unge, gravide og familier med samlivsbesvær. Vi hjælper mennesker, der har svært ved at skabe sunde og vedvarende relationer, hvad end det drejer sig om forholdet mellem barn og forældre eller en anden nær relation. På Holmegaardshuset drager vi også omsorg for børn og unge, der har lidt svigt eller på anden måde har oplevet en hård opvækst med mangelfuld skolegang og forældrenærvær.

Holmegaardhusets ledelse

Ejer og forstander på Holmegaardshuset er Gerda Bejder. Gerda er udannet social- og specialpædagog. Hun er endvidere AKT-lærer, har læst kommunikation og pædagogik på DPU og har en diplomuddannelse i særligt udsatte børn og unge samt adskillige andre diplommoduler i specialpædagogik, psykologi, kommunikation og ledelse. Gerda går meget op i at sikre, at Holmegaardshusets medarbejdere har den høje faglighed og menneskelige varme, der skal til for at hjælpe og støtte opholdsstedets beboere i deres personlige udvikling. Derfor sørger hun for, at medarbejderne løbende modtager relevant efter- og videreuddannelse. Du kan finde medarbejderne via Holmegaardshusets LinkedIn-profil og læse nærmere om deres specifikke uddannelser og erfaringer.

Holmegaardshuset tilbyder akutte og planlagte ophold

Holmegaardshuset er et anbringelsessted efter Servicelovens § 66 nr. 5. Vores primære målgrupper er personer, der udviser udadreagerende adfærd, indadreagerende adfærd samt familier og/eller mor/barn.

Vi har særlige ophold for akut anbragte småbørn i alderen 0-9 år, ophold for gravide og forældre samt planlagte og akutte ophold for udsatte unge. Alle vores ophold er skræddersyede til at tage hånd om netop de problematikker, som den eller de nye beboer(e) står med.

Du kan finde information om specifikke ophold og priser på vores hjemmeside samt på Landsforeningens for Sociale Tilbuds hjemmeside.

Hverdagen på Holmegaardshuset

Hverdagen på Holmegaardshuset er præget af trygge rammer, rutiner og nærværende personale. Vi laver mad sammen, spiser i fællesskab og nyder planlagte såvel som spontane fritidsaktiviter. Nærområdet omkring Holmegaardshuset er naturskønt, og vores socialpædagoger indarbejder naturoplevelser og udflugter i beboernes hverdag så ofte som muligt. På Holmegaardshuset tror vi nemlig på, at naturoplevelser understøtter individets udvikling, forandring og refleksion over livet. Vores udflugter inkluderer gåture i Herlufsholmskoven, besøg i bikeparken og stille stunder ved Suså Havn. Det smukke slot, Gavnø Slot, i Næstved er også et populært udflugtsmål. På Youtube og Vimeo kan du se livsbekræftende videoer med små glimt af hverdagen på Holmegaardshuset og de udflugter, som beboerne kommer på i lokalområdet. Du kan også finde en video med gode råd til forældre, der oplever, at deres børn mistrives af den ene eller anden årsag.

Holmegaardshusets værdigrundlag

På Holmegaardshuset arbejder vi ud fra et helt specifikt sæt af værdier, som vi mener er essentielle, når udviklingsskabende relationer skal opbygges. Vores værdier er:

  • Ligeværdighed vi tror på, at alle mennesker er født ligeværdige og skal have mulighed for at udvikle sig både kognitivt og personligt.
  • Anerkendelse – vi mener, at alle mennesker har brug for at møde anerkendende og kontaktskabende omsorgsgivere.
  • Tillid – vi holder på, at alle mennesker har brug for at blive mødt med tillid til, at de gør det bedste de kan, i en given situation.
  • Autenticitet – vi tror på, at alle mennesker har brug for at møde autentiske og empatiske omsorgsgivere, som de kan spejle sig i.
  • Tryghed – vi mener, at alle mennesker har ret til at kunne føle sig trygge ved hjælp af forudsigelige, empatiske omsorgsgivere og omgivelser.

Du kan læse endnu mere om vores værdier, og hvordan vi benytter dem i vores daglige arbejde på vores hjemmeside under menupunktet ‘Om Holmegaardshuset’

Holmegaardshuset er aktive online

Holmegaardshuset er et moderne opholdssted, der forstår vigtigheden af at være tilstede online og på sociale medier. Vi har profiler på relevante erhvervshjemmesider såsom opret.dk og omtal.dk. Disse sider er relativt informationstunge. Du kan læse mere om vores ydelser, vores værdisæt, vores visioner, og generelt hvad der kendetegner Holmegaardshuset.

Kigger man på sociale medier, så er vi udover Youtube, LinkedIn og Vimeo også på Facebook og har egen blog. På Facebook poster vi jævnligt spændende indlæg og linker til bloggen, hvor du kan læse nyheder og artikler om socialpædagogiske emner. Det er vigtigt for os, at både beboere og andre interesserede kan følge med i, hvad vi laver.