Herreløse hunde indleveres og registreres meget grundigt i dag

Herreløse hunde er en problemstilling der i den grad eksisterer. Dette gælder også for fund af hittehunde og indlevering af hunde, på baggrund af misrøgt fra ejerens side. Der er forskellige fordomme omkring det, at indlevere et dyr til et dyreinternat, men disse holdninger og opfattelser er ofte tilstede på baggrund af mangel på information. De danske dyreinternater, der i dag tager sig kærligt af fortabte og herreløse hunde, gør et fantastisk stykke arbejde under moderne og omsorgsfulde forhold.

Når det er sagt, så aflives der hvert omkring 15.000 herreløse hunde, der ikke umiddelbart har nogle fysiske problemer, er syge eller har en anden grund til at måtte blive aflivet. Men problemet er større end den kapacitet der er til stede og på trods af ihærdige forsøg på at finde nye ejere til disse herreløse hunde, i et utal af racer, så er det en udfordring der må betegnes som ekstrem svær. Der er dog fortsat mange herreløse hunde der finder et nyt hjem igennem de danske dyreinternater og det skyldes i den grad det store stykke arbejde, der ydes af personalet på internaterne.

Der er sket en masse på disse dyreinternater i de sidste mange år, ikke mindst på områderne omkring registrering af nye hunde og det har gjort det væsentligt mere overskueligt for nye potentielle ejere, at få et indblik i en udvalgt hunds fortid. Herreløse hunde kan selvfølelig være svære, at finde oplysninger omkring, men der ydes en stor indsats i dag, på disse meget vitale områder, i forhold til en nye potentielle ejere. Der er i det hele taget lavet mange forbedringer i forhold til indlevering af herreløse hunde og den måde hver enkelt dyr registreres på.